Velkommen til Hedemarken Regnskap AS!

Hedemarken Regnskap AS er en kompetansebedrift som leverer regnskap og rådgivningstjenester til landbruk og annen næringsvirksomhet. Vi er en aktør som er opptatt av at våre kunder skal få et godt fundament for sine virksomheter.

Dette oppnås i samarbeid med oss som har kompetanse innen skatt, avgift og annen lovgivning rundt deres virksomheter, samt kundens suverene viten om egen virksomhet.

LandbrukssenteretAvd StangeVi har to avdelinger: En på Stange og en på Blæstad (Hamar), med like mange kontorplasser på begge steder. Avdelingen på Blæstad er for øvrig samlokalisert med andre landbruksrealterte virksomheter i Landbrukssenteret.
Hedemarken Regnskap AS ble etablert i 2011, men er i realiteten en videreføring av regnskapskontoret Vekstra Hedemarken BA