Regnskap og årsoppgjør

Businessman at work in an office

Ulike kunder og bransjer har ulike behov for regnskapsføring. Vi arbeider etter prinsipper om individuelle løsninger. Dette innebærer at vi i samarbeid med deg forsøker å finne en best mulig løsning og ansvarsfordeling mellom deg og oss.

Hva passer deg?
Hvilke deler av regnskapsføringen kan og ønsker du å gjøre sjøl?
Hva er det mest hensiktsmessig at vi gjør fullt ut?
Hvor detaljert og hvor ofte ønsker du rapportering og oppfølging?
Har du behov for prosjekt-/avdelingsregnskap?
Fordi vi er opptatt av dine behov og satser på moderne teknologi har du valgmulighetene.

Tradisjonell regnskapsføring – basert på manuell håndtering og punching av bilag
Vekstra Proff – internettoppkopling til økonomisystemet
Vekstra El-bilag – skanning av bilag

Årsoppgjør er en integrert del av våre regnskapstjenester hvor vi ved avslutning av regnskapsåret ordner med ligningsoppgaven, det offentlige regnskapet og innsending av aksjonærregisteroppgave. Dersom du ikke er revisjonspliktig vil vi fungere som en totalleverandør for regnskapet ditt. Er du revisjonspliktig har vi lang erfaring med samarbeid med revisorer.