Maler – Skjema

Her finner du diverse maler og skjema til bruk for våre kunder og andre interesserte i forbindelse med årsoppgjøret 2021.

Betalinger til selvstendige næringsdrivende uten fast forretningssted (frist 15.1.2022)
– Fylles ut hvis du har kjøpt tjenester fra selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted. Mer info i vedlegget.

  • Landbruk

Opplysninger årsoppgjør 2021 Landbruk (frist 15.1.2022)

Kårytelser 2021 (frist 5.1.2022)

  • Øvrige virksomheter 

Opplysninger årsoppgjør 2021 Enkeltpersonforetak (frist 15.1.2022)

Opplysninger årsoppgjøret 2021 Selskaper (DA, ANS, AS) (frist 15.1.2022)

  • Næringsbil

Skjema næringsbil 2021 (PDF) (frist 15.1.2022)

  • Varetelling

Varetellingsliste 2021 (Excel-fil) – frist 15.1.2022

Varetellingsliste 2021 (PDF) – frist 15.1.2022