Maler – Skjema

Her finner du diverse maler og skjema til bruk for våre kunder og andre interesserte i forbindelse med årsoppgjøret 2022.
Er du usikker på hvilke(t) skjema som du skal fylle ut, så ta kontakt med din regnskapsfører.

Nytt i 2022 er at MinSide-brukere kan fylle inn varelageropplysninger, buskap og næringsbil direkte på MinSide! Har du spørsmål vedrørende dette, så ta kontakt med din rrgnskapsfører.

Betalinger til selvstendige næringsdrivende uten fast forretningssted (frist 15.1.2023)
– Fylles ut hvis du har kjøpt tjenester fra selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted. Mer info i vedlegget.

  • Landbruk

Opplysninger årsoppgjør 2022 Landbruk (frist 15.1.2023)
Opplysninger årsoppgjør 2022 Landbruk uten dyr(frist 15.1.2023)

Kårytelser 2022 (frist 5.1.2023)

  • Øvrige virksomheter 

Opplysninger årsoppgjør 2022 Enkeltpersonforetak (frist 15.1.2023)

Opplysninger årsoppgjøret 2022 Selskaper (DA, ANS, AS) (frist 15.1.2023)

  • Næringsbil

Skjema næringsbil 2022 (PDF) (frist 15.1.2023)

  • Varetelling

Varetellingsliste 2022 (Excel-fil) – frist 15.1.2023

Varetellingsliste 2022 (PDF) – frist 15.1.2023