Landbruk

Vakker natur Landbruk

Hedemarken Regnskap AS har lange tradisjoner innen regnskapsføring og økonomisk veiledning for landbruket og landbrukstilknyttede virksomheter.

Tjenester vi kan tilby innen landbruks-segmentet:

  • Regnskapsføring/årsoppgjør (fra A til Å)
  • Driftsregnskap/-analyser
  • Driftsplanlegging/budsjettering
  • Eierskifte (veiledning og gjennomføring)
  • Bistand ved arv/skifte
  • Bistand ved avtale-/kontraktsinngåelser
  • Generell økonomisk veiledning

Hedemarken Regnskap AS benytter regnskapsprogrammet Duett som er tilpasset landbruket og landbrukstilknyttede virksomheter (Enk/Da). Programmet benyttes også for øvrige næringer og organisasjonsformer.

Via regnskapsprogrammet Duett har kontoret tilgang til IKT-systemet Dataflyt. Via denne løsningen vil regnskapsfører kunne hente bla. avregninger elektronisk direkte inn i regnskapet. Løsningen utvikles løpende og målet er at denne skal omfatte samtlige sentrale aktører som produserer avregninger, fakturaer, regnskapsrapporter, driftsinformasjon og andre standardiserte data til landbruket.

Hedemarken Regnskap AS har samarbeid med takstmann Jens Niebuhr vedr. taksering av landbrukseiendommer.