Driv lønnsomt: Driftgreinsanalyse

Lønnsomt med driftgreinsanalyse Foto: Freedigitalphotos.net

Hvis du har mange produksjoner løpende på gården kan det være vanskelig å ha oversikt over hvilke resultater som oppnås på den enkelte driftsgrein. Og hvordan ligger du an resultatmessig i forhold til andre som har samme produksjon – eller i forhold til oppnådde resultater tidligere år?

(Tekst: Eivind B. Imislund, Økonomisk veileder og Autorisert regnskapsfører hos Vekstra Hedemarken Regnskap AS)

God driftsledelse handler ofte om å ta riktige beslutninger til rett tid! I et marked hvor marginene stadig presses, er det viktig å kunne ta ut det potensialet som produksjonen kan gi. Med en mer detaljert oppstilling over inntekter og kostnader kan en bedre kunne se hvilke innsatsfaktorer som avviker fra «normalen», og dermed hvilke tiltak som kan/bør iverksettes.

Les hele saken her

Salg av landbrukseiendom etter 2014 – hva nå?

Eivind
Eivind B. Imislund, Økonomisk veileder og Autorisert regnskapsfører hos Vekstra Hedemarken Regnskap AS

Som de fleste har fått med seg så fjernet regjeringen arveavgiften fra 1.1.2014. Fra denne datoen er det ikke lenger mulighet til oppskriving av f.eks. driftsløsøre i forbindelse med eierskiftet. Delt overdragelse er da ikke lenger noe interessant – skattemessig.

Det eneste som da taler for en delt løsning, vil være at junior kan komme «gradvis» inn i drifta med en mindre kapitalbinding/gjeld enn om en skulle ta over både eiendom og driftsopplegg samlet.  Les mer

Økte konsesjonsgrenser kan gi utfordringer for landbruket

Eivind– Grensene for kylling og kalkun skal økes i løpet av våren, fortalte landbruksminister Sylvi Listhaug til Norsk Landbruks journalister på et møte for Fatland-leverandører på Oslo Plaza i midten av mars i år. Det skaper både glede og usikkerhet hos flere kyllingbønder.

Eivind Imislund er økonomisk veileder hos Hedemarken Regnskap i Regnskapsførerkjeden Vekstra på Blæstad. Han er også kyllingbonde. Han tror de økte konsesjonsgrensene vil kunne føre til både muligheter og utfordringer – avhengig av hvilket perspektiv man velger å se det fra.

Les hele saken