Fusjon!

Hedemarken Regnskap AS vokser!

Vi har gleden av å informerer om at Hedemarken Regnskap AS har innfusjonert Hamar Regnskapsforum AS (tidl. datterselskap). Dette vil tre i kraft fra desember 2021.

For deg som kunde innebærer dette ikke noen endringer i kundeforholdet. Kontoret har da 3 avdelinger; Stange, Hamar (Landbrukssenteret Blæstad) og i Hamar sentrum.

Tvangsmulkt

Tvangsmulkt

illustrasjonsbilde-skatteetaten_220hLeverer du ikke pliktige opplysninger som gjelder skatt og merverdiavgift ble det innført en ordning som innebærer mulig ileggelse av tvangsmulkt fra 1 januar 2017.

Tvangsmulkten er et langt strengere reaksjon enn de nåværende reaksjonsformene på manglende eller sen levering som er forsinkelsesavgift og forhøyet utgående mva. Målet er å skape press på virksomheter som er opplysningspliktige om egne eller andres forhold.

Hva er tvangsmulkt?
Tvangsmulkten er en bot som ilegges den som ikke leverer pliktige opplysninger innen fristen, eller leverer med åpenbare feil i opplysningene. Det er en løpende daglig mulkt som øker med et fast beløp for hver kalenderdag levering uteblir, noe som kan bli relativt kostbart i forhold til dagens reaksjoner på slike overtredelser.

Skatteetaten vil sende ut et varsel/vedtak der det opplyses om tvangsmulkten, med en ny frist for innlevering av korrekte opplysninger. Mulkten vil da løpe til Skatteetaten har:

 • Mottatt pliktige opplysninger
 • Skatt/MVA blir fastsatt ved skjønn
 • Maks beløpsgrense er nådd (se oversikt over foreslåtte satser)

Fastsettes etter rettsgebyr
I 2021 er et rettsgebyr (R) kr. 1 199,-. Her er en oversikt over satsene:

 • Manglende levering av skattemeldinger (selvangivelse mv.) betyr 1/2 R pr. dag, maks 50 R
 • Manglende levering av tredjepartsopplysninger (ligningsoppgaver mv.) betyr 2 R pr. dag, maks 50 R
 • Manglende etterlevelse av bokføringspålegg betyr 1 R pr. dag (maks 1 million kroner)

I særlige tilfeller kan skattemyndighetene vurdere å legge mulkten lavere eller høyere. Tvangsmulkt for manglende levering av pliktige opplysninger skal komme til fradrag i beregnet tilleggsskatt for unnlatt levering. Adgangen til å ilegge tvangsmulkt for manglende etterlevelse av bokføringspålegg videreføres.

Unntak: Skattepliktige som leverer skattemelding for lønnstakere og pensjonister vil ikke bli ilagt tvangsmulkt.

Kilde: Sticos

Felleskjøpets kundeportal – også med tilgang for regnskapsfører!

Felleskjøpets kundeportal – også med tilgang for regnskapsfører!

felleskjopet-bonder-658x420Av og til kan det være nyttig for din regnskapsfører å kunne ta ut fakturakopier, avregninger eller kontoutdrag fra Felleskjøpet.

For å gi fullmakt til regnskapskontoret gjør du slik:

Går inn på https://minside.felleskjopet.no og logg deg inn med ditt kundenummer og passord > Velg Mine kundedata >Velg arkfanen Kundeinfo > i feltet for regnskapskontorets kundenummer legger du inn nummer: 223219

PS: Har du også husket å gi oss tilgang til Dataflyt og Skogeierportalen hos Mjøsen Skog SA?

Klikk her for å lese mer om hvordan du gjør dette!

Dataflyt Landbruk

Som kunde hos Hedemarken Regnskap AS kan du velge en løsning der vi blant annet kan få hentet ut avregninger elektronisk fra for eksempel Nortura, Tine, Gartnerhallen, Glommen og Strand Unikorn.

DataflytDataflyt skal videreutvikles utover i 2015, og stadig nye varemottakere legges til!
For at vi skal kunne hente avregninger for deg elektronisk, så må du registrere deg for bruk av dataflyt.  Les mer

Mjøsen Skog SA

Nå kan du gi din regnskapsfører direkte tilgang til din reskontro og årsoppgave andelskapital! Mjosen skog

 • Logg deg på hjemmesiden til Mjøsen – mjosen.no
 • Velg arkfanen «Portal» øverst i høyre hjørne
 • Klikk «Logg inn» øverst til høyre
 • Legg inn med brukernavn og passord
 • Under «Mine opplysninger – regnskapsfører» velger du Vekstra Hedemarken Regnskap AS fra listen

Har du spørsmål vedrørende denne løsningen – så ta kontakt med oss!

Merverdi i relasjonskunnskap

Hedemarken Regnskap
Daglig leder og aut.regnskapsfører Trond Brenden (t.v) og aut.regnskapsfører og takstmann Jens Niebuhr.

For Jens Niebuhr, Autorisert regnskapsfører og takstmann i Vekstra Hedemarken Regnskap, betyr en nær kunderelasjon at han kan gi bedre råd og veiledning. Noe som kan føre til en svært positiv effekt på bunnlinja hos kunden.

Vi treffer Jens Niebuhr samt Autorisert regnskapsfører og daglig leder Trond Brenden på stand i anledning Blæstaddagene, et arrangement i regi av flere aktører, deriblant Vekstra Hedemarken Regnskap, Hedmark Bondelag og Høgskolen i Hedmark.  Flere har vært innom allerede og praten har gått ivrig. Driftsplanlegging, taksering, eiendomsoverdragelse, moms og skatt. Sola skinner, temaene er mange og regelverket komplisert. Les mer

Nyansettelse på Stange

Bente Hågensen er nyansatt i Hedmarken Regnskap AS
Bente Hågensen er nyansatt i Hedmarken Regnskap AS

Bente Hågensen er fast ansatt som regnskapsmedarbeider i Vekstra Hedmarken Regnskap AS fra 1. september i år. Hun har vært tilsatt i et vikariat siden desember i fjor, og er svært fornøyd med endelig å være en del av den faste staben.
– Akkurat hva jeg ønsket meg! For ei som har jobbet med regnskap siden begynnelsen av 80-tallet er det herlig å få bli en del av et miljø i vekst og utvikling, spekket med utfordringer.

Selv om hun selv sier at det er tilfeldigheter som har ført henne inn i regnskapsbransjen, så er medarbeidere på kontoret på Stange ikke i tvil:

-Hun tar ansvar, er initiativrik og har stor arbeidskapasitet. Og så er hun en særdeles blid dame. Klart hun må jobbe med regnskap!