Koronaviruset

Kjære kunde

Med bakgrunn i nedstenging av regionen vår minner vi om gjeldende regelverk for permittering: Det kan benyttes 2 dagers varsel ved uforutsette hendelser. Vi vurderer at denne regelen kan anvendes i dette tilfellet, men hver og en må ta en vurdering utfra egen situasjon. Lønnsplikt på 10 fulle arbeidsdager i etterkant av varslingsplikten. Dette innebærer at ansatte med f eks 50% stilling, må jobbe til sammen 20 arbeidsdager før NAV overtar. Nedstengingen varer i første omgang til 1 juni, så forhåpentligvis vil det åpnes opp igjen før lønnspliktperioden er over. På den andre siden kan perioden forlenges, så hver og en må gjøre sine egne vurderinger også her.

Det vil være redusert bemanning på våre kontorer frem til nedstengingen oppheves, men vi er å treffe på e-post og telefon som vanlig. Besøk av kunder kun etter avtale og med de til enhver tid gjeldende regler for avstand og bruk av munnbind.

Vi tar dette på alvor og sammen tar vi denne nødvendige dugnaden.
Har du spørsmål, er vi her for deg!

Ta kontakt med din regnskapsfører eller sentralbordet på telefon 62 57 40 40