Koronaviruset

Kjære kunde

Med bakgrunn i nedstenging av regionen vår minner vi om gjeldende regelverk for permittering: Det kan benyttes 2 dagers varsel ved uforutsette hendelser. Vi vurderer at denne regelen kan anvendes i dette tilfellet, men hver og en må ta en vurdering utfra egen situasjon. Lønnsplikt på 10 fulle arbeidsdager i etterkant av varslingsplikten. Dette innebærer at ansatte med f eks 50% stilling, må jobbe til sammen 20 arbeidsdager før NAV overtar. Nedstengingen varer i første omgang til 1 juni, så forhåpentligvis vil det åpnes opp igjen før lønnspliktperioden er over. På den andre siden kan perioden forlenges, så hver og en må gjøre sine egne vurderinger også her.

Det vil være redusert bemanning på våre kontorer frem til nedstengingen oppheves, men vi er å treffe på e-post og telefon som vanlig. Besøk av kunder kun etter avtale og med de til enhver tid gjeldende regler for avstand og bruk av munnbind.

Vi tar dette på alvor og sammen tar vi denne nødvendige dugnaden.
Har du spørsmål, er vi her for deg!

Ta kontakt med din regnskapsfører eller sentralbordet på telefon 62 57 40 40

Innfører tvangsmulkt

Innfører tvangsmulkt

illustrasjonsbilde-skatteetaten_220hLeverer du ikke pliktige opplysninger som gjelder skatt og merverdiavgift, innføres det tvangsmulkt fra 1 januar 2017.

Tvangsmulkten er et langt strengere reaksjon enn de nåværende reaksjonsformene på manglende eller sen levering som er forsinkelsesavgift og forhøyet utgående mva. Målet er å skape press på virksomheter som er opplysningspliktige om egne eller andres forhold.

Hva er tvangsmulkt?
Tvangsmulkten er en bot som ilegges den som ikke leverer pliktige opplysninger innen fristen, eller leverer med åpenbare feil i opplysningene. Det er en løpende daglig mulkt som øker med et fast beløp for hver kalenderdag levering uteblir, noe som kan bli relativt kostbart i forhold til dagens reaksjoner på slike overtredelser.

Skatteetaten vil sende ut et varsel/vedtak der det opplyses om tvangsmulkten, med en ny frist for innlevering av korrekte opplysninger. Mulkten vil da løpe til Skatteetaten har:

 • Mottatt pliktige opplysninger
 • Skatt/MVA blir fastsatt ved skjønn
 • Maks beløpsgrense er nådd (se oversikt over foreslåtte satser)

Fastsettes etter rettsgebyr
I 2017 er et rettsgebyr (R) 1049 kroner. Her er en oversikt over foreslåtte satser:

 • Manglende levering av skattemeldinger (selvangivelse mv.) betyr 1/2 R pr. dag, maks 50 R
 • Manglende levering av tredjepartsopplysninger (ligningsoppgaver mv.) betyr 2 R pr. dag, maks 50 R
 • Manglende etterlevelse av bokføringspålegg betyr 1 R pr. dag (maks 1 million kroner)

I særlige tilfeller kan skattemyndighetene vurdere å legge mulkten lavere eller høyere. Tvangsmulkt for manglende levering av pliktige opplysninger skal komme til fradrag i beregnet tilleggsskatt for unnlatt levering. Adgangen til å ilegge tvangsmulkt for manglende etterlevelse av bokføringspålegg videreføres.

Unntak: Skattepliktige som leverer skattemelding for lønnstakere og pensjonister vil ikke bli ilagt tvangsmulkt.

Skatteforvaltningsloven trer i kraft 1. januar 2017. Satsene blir fastsatt i forskrift.

Kilde: Sticos

 

Meld deg på Vekstra-stafetten!

Meld deg på Vekstra-stafetten!

vekstrastafettenEr dette høstens utfordring? Her er det bare å utfordre hverandre og melde seg på!

 • Lørdag 29.10. kl. 14.00 ved Ottestadhallen i Stange
 • 4 etapper: 1-0,5-1,5-2 km. Tre klasser: Kvinner – Menn – Mix
 • Medaljer til alle og premie til vinnerlag i hver klasse
 • Det blir salg av mat i hallen, og Sport1-messe med gode tilbud!
 • 650 kr/lag ved påmelding før 25.10. Etteranmelding 950 kr.

MELD DEG PÅ HER!

image002

Felleskjøpets kundeportal – også med tilgang for regnskapsfører!

Felleskjøpets kundeportal – også med tilgang for regnskapsfører!

felleskjopet-bonder-658x420Av og til kan det være nyttig for din regnskapsfører å kunne ta ut fakturakopier, avregninger eller kontoutdrag fra Felleskjøpet.

For å gi fullmakt til regnskapskontoret gjør du slik:

Går inn på https://minside.felleskjopet.no og logg deg inn med ditt kundenummer og passord > Velg Mine kundedata >Velg arkfanen Kundeinfo > i feltet for regnskapskontorets kundenummer legger du inn nummer: 223219

PS: Har du også husket å gi oss tilgang til Dataflyt og Skogeierportalen hos Mjøsen Skog SA?

Klikk her for å lese mer om hvordan du gjør dette!