Koronaviruset

Kjære kunde

I tråd med myndighetenes anbefalinger, er de fysiske kontorene våre stengt for kundemøter. Vi er delvis bemannet, og kan ta imot bilag/papirer.
Heldigvis har vi gode systemer i bunn som gjør oss godt rigget for at de ansatte kan jobbe hjemmefra.
Vi er derfor godt rustet for å hjelpe deg med å holde hjulene i gang, gi deg oppdatert informasjon, og være gode rådgivere i denne krevende tiden.

Din regnskapsfører treffes på telefon eller e-post.

 

Viktig informasjon om regjeringens tiltakspakke for næringslivet:

Regjeringen la i dag frem de første og nødvendige strakstiltakene for å trygge jobber og hjelpe bedrifter i en krevende situasjon.
Disse tiltakene gjelder fase 1 av virusutbruddet:

 • Det legges opp til at enkeltpersonforetak (selvstendig næringsdrivende) får utsatt betalingsfrist for forskuddsskatt fra 15. mars til 1. mai.
 • Regjeringen reduserer antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til to dager. De opphever også ventedagene for dagpenger for de som permitteres. Det blir også lettere å få dagpenger, da kravet til arbeidstidsreduksjon senkes fra 50 til 40 prosent.
 • Regjeringen endrer skattereglene slik at eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatten.
 • Regjeringen endrer skattereglene slik at bedrifter som går med underskudd i år, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år.
 • Regjeringen opphever flypassasjeravgiften midlertidig for flygninger som finner sted i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020. I tillegg vil opphever regjeringen samtlige lufthavnavgifter til utgangen av juni i år.
 • Regjeringen gir mer penger til fylkeskommunene til kompetanseheving og opplæring i bedrifter som rammes av virusutbruddet.
 • Økt bevilgning av skjønnsmidler til kommuner som har hatt større merutgifter i forbindelse med virusutbruddet.
 • Endring i pensjonsreglene slik at løpende alderspensjon ikke faller bort eller reduseres ved frivillig eller beordret tjeneste for helsepersonell i forbindelse med virusutbruddet.
 • Tiltak i helsevesenet for å håndtere den akutte situasjonen, for blant annet sikre nødvendig tilgang på legemidler, og ressurser til å gjennomføre nødvendige koronaprøver. Det kan bli nødvendig med økt bemanning i helsesektoren. For å legge til rette for at helsepersonell som har gått av med pensjon kan mobiliseres, foreslås det å endre pensjonslovene slik at arbeid ifb. virusutbruddet ikke fører til avkorting av pensjonen.

 

Vi tar dette på alvor og sammen tar vi denne nødvendige dugnaden.
Har du spørsmål, er vi her for deg!

 

Ta kontakt med din regnskapsfører eller sentralbordet på telefon 62 57 40 40

 

Innfører tvangsmulkt

Innfører tvangsmulkt

illustrasjonsbilde-skatteetaten_220hLeverer du ikke pliktige opplysninger som gjelder skatt og merverdiavgift, innføres det tvangsmulkt fra 1 januar 2017.

Tvangsmulkten er et langt strengere reaksjon enn de nåværende reaksjonsformene på manglende eller sen levering som er forsinkelsesavgift og forhøyet utgående mva. Målet er å skape press på virksomheter som er opplysningspliktige om egne eller andres forhold.

Hva er tvangsmulkt?
Tvangsmulkten er en bot som ilegges den som ikke leverer pliktige opplysninger innen fristen, eller leverer med åpenbare feil i opplysningene. Det er en løpende daglig mulkt som øker med et fast beløp for hver kalenderdag levering uteblir, noe som kan bli relativt kostbart i forhold til dagens reaksjoner på slike overtredelser.

Skatteetaten vil sende ut et varsel/vedtak der det opplyses om tvangsmulkten, med en ny frist for innlevering av korrekte opplysninger. Mulkten vil da løpe til Skatteetaten har:

 • Mottatt pliktige opplysninger
 • Skatt/MVA blir fastsatt ved skjønn
 • Maks beløpsgrense er nådd (se oversikt over foreslåtte satser)

Fastsettes etter rettsgebyr
I 2017 er et rettsgebyr (R) 1049 kroner. Her er en oversikt over foreslåtte satser:

 • Manglende levering av skattemeldinger (selvangivelse mv.) betyr 1/2 R pr. dag, maks 50 R
 • Manglende levering av tredjepartsopplysninger (ligningsoppgaver mv.) betyr 2 R pr. dag, maks 50 R
 • Manglende etterlevelse av bokføringspålegg betyr 1 R pr. dag (maks 1 million kroner)

I særlige tilfeller kan skattemyndighetene vurdere å legge mulkten lavere eller høyere. Tvangsmulkt for manglende levering av pliktige opplysninger skal komme til fradrag i beregnet tilleggsskatt for unnlatt levering. Adgangen til å ilegge tvangsmulkt for manglende etterlevelse av bokføringspålegg videreføres.

Unntak: Skattepliktige som leverer skattemelding for lønnstakere og pensjonister vil ikke bli ilagt tvangsmulkt.

Skatteforvaltningsloven trer i kraft 1. januar 2017. Satsene blir fastsatt i forskrift.

Kilde: Sticos

 

Meld deg på Vekstra-stafetten!

Meld deg på Vekstra-stafetten!

vekstrastafettenEr dette høstens utfordring? Her er det bare å utfordre hverandre og melde seg på!

 • Lørdag 29.10. kl. 14.00 ved Ottestadhallen i Stange
 • 4 etapper: 1-0,5-1,5-2 km. Tre klasser: Kvinner – Menn – Mix
 • Medaljer til alle og premie til vinnerlag i hver klasse
 • Det blir salg av mat i hallen, og Sport1-messe med gode tilbud!
 • 650 kr/lag ved påmelding før 25.10. Etteranmelding 950 kr.

MELD DEG PÅ HER!

image002

Felleskjøpets kundeportal – også med tilgang for regnskapsfører!

Felleskjøpets kundeportal – også med tilgang for regnskapsfører!

felleskjopet-bonder-658x420Av og til kan det være nyttig for din regnskapsfører å kunne ta ut fakturakopier, avregninger eller kontoutdrag fra Felleskjøpet.

For å gi fullmakt til regnskapskontoret gjør du slik:

Går inn på https://minside.felleskjopet.no og logg deg inn med ditt kundenummer og passord > Velg Mine kundedata >Velg arkfanen Kundeinfo > i feltet for regnskapskontorets kundenummer legger du inn nummer: 223219

PS: Har du også husket å gi oss tilgang til Dataflyt og Skogeierportalen hos Mjøsen Skog SA?

Klikk her for å lese mer om hvordan du gjør dette!