Koronaviruset

Kjære kunde

I tråd med myndighetenes anbefalinger, er de fysiske kontorene våre stengt for kundemøter. Vi er delvis bemannet, og kan ta imot bilag/papirer.
Heldigvis har vi gode systemer i bunn som gjør oss godt rigget for at de ansatte kan jobbe hjemmefra.
Vi er derfor godt rustet for å hjelpe deg med å holde hjulene i gang, gi deg oppdatert informasjon, og være gode rådgivere i denne krevende tiden.

Din regnskapsfører treffes på telefon eller e-post.

 

Viktig informasjon om regjeringens tiltakspakke for næringslivet:

Regjeringen la i dag frem de første og nødvendige strakstiltakene for å trygge jobber og hjelpe bedrifter i en krevende situasjon.
Disse tiltakene gjelder fase 1 av virusutbruddet:

  • Det legges opp til at enkeltpersonforetak (selvstendig næringsdrivende) får utsatt betalingsfrist for forskuddsskatt fra 15. mars til 1. mai.
  • Regjeringen reduserer antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til to dager. De opphever også ventedagene for dagpenger for de som permitteres. Det blir også lettere å få dagpenger, da kravet til arbeidstidsreduksjon senkes fra 50 til 40 prosent.
  • Regjeringen endrer skattereglene slik at eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatten.
  • Regjeringen endrer skattereglene slik at bedrifter som går med underskudd i år, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år.
  • Regjeringen opphever flypassasjeravgiften midlertidig for flygninger som finner sted i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020. I tillegg vil opphever regjeringen samtlige lufthavnavgifter til utgangen av juni i år.
  • Regjeringen gir mer penger til fylkeskommunene til kompetanseheving og opplæring i bedrifter som rammes av virusutbruddet.
  • Økt bevilgning av skjønnsmidler til kommuner som har hatt større merutgifter i forbindelse med virusutbruddet.
  • Endring i pensjonsreglene slik at løpende alderspensjon ikke faller bort eller reduseres ved frivillig eller beordret tjeneste for helsepersonell i forbindelse med virusutbruddet.
  • Tiltak i helsevesenet for å håndtere den akutte situasjonen, for blant annet sikre nødvendig tilgang på legemidler, og ressurser til å gjennomføre nødvendige koronaprøver. Det kan bli nødvendig med økt bemanning i helsesektoren. For å legge til rette for at helsepersonell som har gått av med pensjon kan mobiliseres, foreslås det å endre pensjonslovene slik at arbeid ifb. virusutbruddet ikke fører til avkorting av pensjonen.

 

Vi tar dette på alvor og sammen tar vi denne nødvendige dugnaden.
Har du spørsmål, er vi her for deg!

 

Ta kontakt med din regnskapsfører eller sentralbordet på telefon 62 57 40 40