Dataflyt Landbruk

Som kunde hos Hedemarken Regnskap AS kan du velge en løsning der vi blant annet kan få hentet ut avregninger elektronisk fra for eksempel Nortura, Tine, Gartnerhallen, Glommen og Strand Unikorn.

DataflytDataflyt skal videreutvikles utover i 2015, og stadig nye varemottakere legges til!
For at vi skal kunne hente avregninger for deg elektronisk, så må du registrere deg for bruk av dataflyt. 

Via linken nedenfor kan du også lese mer om Dataflyt.

Gjør følgende:
Logg deg inn på https://www.landbruketsdataflyt.no (bruk kodebrikke fra bank eller produsentregisterets pålogging)

  • Klikk på «Landbruksforetak – samtykkeregisteret» og følg veiledningen videre.
  • Velg «Legg til aktører – Regnskapsfører»
  • Velg Hedemarken Regnskap AS fra listen
  • Velg «Legg til aktører – Varemottaker»
  • Velg de varemottakerne du benytter fra listen
  • Ikke alle varemottakere er registrert i den nye løsningen ennå, men du vil få løpende oppdatering over hvilke varemottakere som tilslutter seg løsningen.

Har du spørsmål til pålogging eller til Dataflyt generelt – så ta kontakt med oss!