Driv lønnsomt: Driftgreinsanalyse

Lønnsomt med driftgreinsanalyse Foto: Freedigitalphotos.net

Hvis du har mange produksjoner løpende på gården kan det være vanskelig å ha oversikt over hvilke resultater som oppnås på den enkelte driftsgrein. Og hvordan ligger du an resultatmessig i forhold til andre som har samme produksjon – eller i forhold til oppnådde resultater tidligere år?

(Tekst: Eivind B. Imislund, Økonomisk veileder og Autorisert regnskapsfører hos Vekstra Hedemarken Regnskap AS)

God driftsledelse handler ofte om å ta riktige beslutninger til rett tid! I et marked hvor marginene stadig presses, er det viktig å kunne ta ut det potensialet som produksjonen kan gi. Med en mer detaljert oppstilling over inntekter og kostnader kan en bedre kunne se hvilke innsatsfaktorer som avviker fra «normalen», og dermed hvilke tiltak som kan/bør iverksettes.

Les hele saken her