Innfører tvangsmulkt

illustrasjonsbilde-skatteetaten_220hLeverer du ikke pliktige opplysninger som gjelder skatt og merverdiavgift, innføres det tvangsmulkt fra 1 januar 2017.

Tvangsmulkten er et langt strengere reaksjon enn de nåværende reaksjonsformene på manglende eller sen levering som er forsinkelsesavgift og forhøyet utgående mva. Målet er å skape press på virksomheter som er opplysningspliktige om egne eller andres forhold.

Hva er tvangsmulkt?
Tvangsmulkten er en bot som ilegges den som ikke leverer pliktige opplysninger innen fristen, eller leverer med åpenbare feil i opplysningene. Det er en løpende daglig mulkt som øker med et fast beløp for hver kalenderdag levering uteblir, noe som kan bli relativt kostbart i forhold til dagens reaksjoner på slike overtredelser.

Skatteetaten vil sende ut et varsel/vedtak der det opplyses om tvangsmulkten, med en ny frist for innlevering av korrekte opplysninger. Mulkten vil da løpe til Skatteetaten har:

  • Mottatt pliktige opplysninger
  • Skatt/MVA blir fastsatt ved skjønn
  • Maks beløpsgrense er nådd (se oversikt over foreslåtte satser)

Fastsettes etter rettsgebyr
I 2017 er et rettsgebyr (R) 1049 kroner. Her er en oversikt over foreslåtte satser:

  • Manglende levering av skattemeldinger (selvangivelse mv.) betyr 1/2 R pr. dag, maks 50 R
  • Manglende levering av tredjepartsopplysninger (ligningsoppgaver mv.) betyr 2 R pr. dag, maks 50 R
  • Manglende etterlevelse av bokføringspålegg betyr 1 R pr. dag (maks 1 million kroner)

I særlige tilfeller kan skattemyndighetene vurdere å legge mulkten lavere eller høyere. Tvangsmulkt for manglende levering av pliktige opplysninger skal komme til fradrag i beregnet tilleggsskatt for unnlatt levering. Adgangen til å ilegge tvangsmulkt for manglende etterlevelse av bokføringspålegg videreføres.

Unntak: Skattepliktige som leverer skattemelding for lønnstakere og pensjonister vil ikke bli ilagt tvangsmulkt.

Skatteforvaltningsloven trer i kraft 1. januar 2017. Satsene blir fastsatt i forskrift.

Kilde: Sticos

 

Felleskjøpets kundeportal – også med tilgang for regnskapsfører!

felleskjopet-bonder-658x420Av og til kan det være nyttig for din regnskapsfører å kunne ta ut fakturakopier, avregninger eller kontoutdrag fra Felleskjøpet.

For å gi fullmakt til regnskapskontoret gjør du slik:

Går inn på https://minside.felleskjopet.no og logg deg inn med ditt kundenummer og passord > Velg Mine kundedata >Velg arkfanen Kundeinfo > i feltet for regnskapskontorets kundenummer legger du inn nummer: 223219

PS: Har du også husket å gi oss tilgang til Dataflyt og Skogeierportalen hos Mjøsen Skog SA?

Klikk her for å lese mer om hvordan du gjør dette!

Lever årsoppgjørslistene innen fristen 15. Januar og vær med i trekningen av 5 gavekort!

spaGavekortet inkluderer en reise fra Oslo til Frederikshavn tur/retur på skipet Stena Saga. Dere vil få 1 overnatting på skipet, med egen lugar og baderom samt inngang til spa og wellness-avdeling, Nordic Spa.

Gavekortet inkluderer fri adgang i 2 timer for 2 personer til Pure Nordic Spa med egen badekåpe og håndkle. Nordic Spa ble kåret til Norges beste spa i 2012 av reiseguiden.no. Skipet kan også tilby casino, live musikk, kino, lekeland, restauranter, barer og taxfree. Les mer

Mindre arkitektfirma vurderes solgt

ArkitektPå vegne av klient søkes etter interesserte i forbindelse med et mulig salg av foretaket – som er et aksjeselskap. 

Foretaket er lokalisert i Hamar-regionen. Det kan alternativt være snakk om å inngå som delaksjonær. Foretaket er anerkjent og har gode referanser, samt gode markedskontakter, og har potensiale til en god videreutvikling.
Arbeidsområdet er prosjektering av mindre bygg /boliger / fritidsboliger, reguleringsplaner, og byggesøknader.Oppdragsgivere er private, samt byggmestere og kommuner.
På grunn av generasjonsskifte søkes det etter en erfaren arkitekt / ingeniør som er interessert i å overta foretaket, samt videreføre og videreutvikle, og skape sin egen arbeidsplass ut fra en godt oppbygget plattform. Det kan også være aktuelt med
oppkjøp fra et noe større etablert arkitektkontor med slik kompetanse og arbeidsfelt som beskrevet.

Henvendelse til: VEKSTRA Hedemarken Regnskap as, innen 15. januar 2016.
Att. Trond Brenden, tlf. 930 99 630 – e-post: trond.brenden@vekstra.no