Mindre arkitektfirma vurderes solgt

ArkitektPå vegne av klient søkes etter interesserte i forbindelse med et mulig salg av foretaket – som er et aksjeselskap. 

Foretaket er lokalisert i Hamar-regionen. Det kan alternativt være snakk om å inngå som delaksjonær. Foretaket er anerkjent og har gode referanser, samt gode markedskontakter, og har potensiale til en god videreutvikling.
Arbeidsområdet er prosjektering av mindre bygg /boliger / fritidsboliger, reguleringsplaner, og byggesøknader.Oppdragsgivere er private, samt byggmestere og kommuner.
På grunn av generasjonsskifte søkes det etter en erfaren arkitekt / ingeniør som er interessert i å overta foretaket, samt videreføre og videreutvikle, og skape sin egen arbeidsplass ut fra en godt oppbygget plattform. Det kan også være aktuelt med
oppkjøp fra et noe større etablert arkitektkontor med slik kompetanse og arbeidsfelt som beskrevet.

Henvendelse til: VEKSTRA Hedemarken Regnskap as, innen 15. januar 2016.
Att. Trond Brenden, tlf. 930 99 630 – e-post: trond.brenden@vekstra.no